Intézményünk 2009 áprilisa óta működik. Az alapításkor Kerepes Nagyközség Önkormányzata a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás újbóli megszervezésével és a szolgáltatások működtetésével bízta meg maroknyi csapatunkat.

Alapító csapat (2009)
(jobbról lent: Fülöp Annamária, Parádi Kristóf, felső sor: Zsólyomi Gabriella. Zsolczainé Fehér Éva, Horváth Vera, Sturczné Agg Éva, Zombori Hubertné, Rábóczki Renáta)

Már 2009 nyarán javasoltuk az Önkormányzatnak, hogy bővítse szociális szolgáltatásainak körét az idősek és fogyatékkal élők nappali ellátásával, amely ellátások iránt széles társadalmi igény mutatkozott. A pályázathoz szükséges szakmai anyagokat biztosítottuk.  Az Önkormányzat az új ellátások bevezetése mellett pályázott és nyert az intézmény épületének a teljes felújítására, korszerűsítésére is. Az intézmény épülete 2011 nyarán teljesen megújult, az új szolgáltatások elindítását 2012 őszére tervezzük.

A Családsegítő

Idősek és fogyatékkal élők nappali klubjának látványterve.
Megvalósulása 2012 őszére várható

2010-ben Intézményünk javaslatára és szakmai támogatásával Önkormányzatunk indult a „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten elnevezésű TÁMOP 5.2.2-10/01 kódszámú pályázaton. Ez a pályázatunk is nyertes lett, így 2011. szeptember 1.-én elindulhatott a Mosoly-Vár Gyermekházunk.


A Biztos Kezdet csapata
(jobbról: Nyárádi Bernadett, Horváth Vera, Gáspár Lívia, Borsos Csilla)

Intézményünk az elmúlt időszakban megteremtette azokat a személyi és tárgyi feltételeket, infrastrukturális környezetet, amelyek szükségesek a magas szintű szakmai munkához, valamint elindítottunk olyan programokat, amelyek segítségével reflektálni tudunk a helyi közösség által felkínált problémákra.
 

A Csapat 2011-ben

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk forduló kliensek problémáit komplex módon, a szolgáltatások hatékony koordinációjával, gyorsan oldjuk. A gondozási kapcsolatban törekszünk arra, hogy a hozzánk forduló emberek, családok autonómiája a legteljesebb mértékben érvényre juthasson.

Honlapunkon jó böngészést kívánok!

Horváth Vera
Intézményvezető