Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás

 A család és gyermekjóléti szolgáltatás 2016 évtől egy szolgáltatássá alakult.
Szociális és/vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott személyes szociális alapszolgáltatás, melynek célja a problémához vezető okok feltérképezése, a megoldásban való segítő közreműködés, a krízishelyzet megszüntetése, az életvezetési képesség fenntartása.
A segítő folyamat során cél, hogy a szolgáltatást igénybe vevők képessé váljanak saját problémájuk felismerésére, kezelésére, kialakuljanak érdekérvényesítő képességeik.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Szociális munka az intézményben

Egyéni esetkezelés keretében végzett szolgáltatásaink:

 • A család belső erőforrásainak, rokoni, társadalmi és intézményi kapcsolatainak erősítését, helyreállítását elősegítő szolgáltatások biztosítása
 • Információs szolgáltatások, tanácsadások
 • Ügyintézési segítségnyújtás
 • Az érdekérvényesítés segítése
 • Mentálhigiénés segítségnyújtás
 • Krízisintervenció
 • Mediációs szolgáltatás
 • A munka világával való kapcsolat fejlesztése

Szociális csoportmunka:

 • Gyermek és ifjúsági csoportok, szervezése, működtetése
 • Önsegítő csoportok szervezése
 • Baba-mama klub támogatása
 • Csoportos integratív fejlesztő foglalkozások gyerekeknek

Közösségi feladatok:

 • Családi közösségi programok
 • Tematikus játszóházak
 • Táboroztatás
 • Adományszervezés
 • Szociológiai témájú felmérések, kutatások
 • Szociális információs adatbázisok létrehozása

További információt a Szakmai Programunkban találnak a Dokumentumok menüpontban.