Szociális étkezés

Étkeztetés keretében, a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait Kerepes Nagyközség Önkormányzatának szociális rendelete határozza meg.

A szociális étkeztetés (bruttó) intézményi térítési díja: 430.- Ft/adag

A személyi térítési díj megállapításánál alkalmazandó kedvezmény mértéke:
jövedelem
(Ft)
kedvezmény
térítési díj
(Ft/adag)
                 feltöltés alatt..                        

2013. május 1-től az alábbi táblázat szerint változik a térítési díj:
jövedelem
(Ft)
kedvezmény
térítési díj
(Ft/adag)


További információt a Szakmai Programunkban találnak a Dokumentumok menüpontban.

Aktuális heti étlapunkat ITT találhatja!