Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, megőrzését célozza, így az ellátás – a kliens szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében történik.

A szolgáltatás jogszabályban meghatározott feladatai:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való
 • kapcsolattartásában,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
 • az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
 • a házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi
 • és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.
 • kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel
Házi segítségnyújtás (bruttó) intézményi térítési díja: 600 Ft/óra.

A személyi térítési díj megállapításánál alkalmazandó kedvezmények mértéke:
 jövedelem
(Ft)
kedvezmény 
térítési díj
(Ft/óra) 
 85.501- 0%  600 Ft 
 71.251-85.500 10% 540 Ft 
 57.001-71.250 30%  420 Ft 
 42.751-57.000 50%  300 Ft 
 -42.75080% 120 Ft 

2013. május 1-től az alábbi táblázat szerint változik a térítési díj:
 jövedelem
(Ft)
kedvezmény 
térítési díj
(Ft/óra) 
 85.501-0% 750 Ft 
 71.251-85.50010%600 Ft 
 57.001-71.25030% 450 Ft 
 42.751-57.00050% 300 Ft 
 -42.75080% 150 Ft 

További információt a Szakmai Programunkban találnak a Dokumentumok menüpontban.