Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, megőrzését célozza, így az ellátás – a kliens szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében történik.

A szolgáltatás jogszabályban meghatározott feladatai:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való
 • kapcsolattartásában,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
 • az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
 • a házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi
 • és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.
 • kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel
Házi segítségnyújtás:

A személyi gondozási díj:

 Jövedelem Ft/ óra                    
 0 - 85 500 Ft-ig 470 / óra
 85 501 - 590 / óra

Szociális segítés díja:

  
  0 Ft
  További információt a Szakmai Programunkban találnak a Dokumentumok menüpontban.